YAŞASIN DERNEĞİ
ÇALIŞMA BİRİMLERİ

Yaşasın Derneği üye ve gönüllü politikamızın temelini “değer ve gelişim” oluşturmaktadır. Dokunduğumuz ve çalıştığımız her bir canlının hayatına katkı sunmak, yolculuğuna eşlik etmek ve varmak istediği noktaya ulaşmasına elimizden geldiğince destek vermek en büyük motivasyonumuz. Bugün dünden daha iyi, yarın daha güzel olacak her bir canlı için!

Aşağıda yer alan tüm birimlerimiz için planlanan görev tanımları kapsamında talep edeceğimiz yeterlilikler ve kriterler olacak. Ancak biz vermeden alan bir yapı olmadık, olmayacağız. Her bir görev için belirlenen yetkinliğe sahip olmanız gerekmez (muhasebe programı kullanma, prosedür yazma, kariyer planlama, proje yazma, ingilizce bilme vb.), o yetkinliği istiyorsanız bir ve geliştirmek için motivasyonunuz varsa yol arkadaşlığımız başlar.

Yaşasın Derneği stratejilerine bağlı olarak gündeme alınan konular ile ilgili araştırma yapmak, veri toplamak-analiz etmek-anlamlandırmak, kök sorunu tespit ederek projelendirmek ve projelere kaynak oluşturmak için fon ve hibe başvurularını takip ederek başvuru süreçlerini yönetmek görevlerini yürüten birimimizdir.

Dernek bünyesinde yapılacak her türlü proje ve faaliyet için planlamayı sağlamak, süreç haritası çıkarmak, kalite kriterlerimize uygun olan iç denetimi sağlamak ve raporlamak faaliyetlerini üstlenmektedir.

Dernek bünyesinde planlanan üye ve gönüllü kazanma politikalarının yürütülmesi, üye kayıt işlemleri, gönüllü takip çizelgesi, gönüllü ve üyelerin bireysel kariyerlerine destek verme ve denek içi kariyerlerini planlama, prosedürlerin ve talimatların hazırlanması, performans takibi, ödül politikalarının yürütülmesi, proje bazlı gerekli gönüllü desteklerine yönelik çalışmaların planlanması temel çalışmalarını yürütmektedir.

Dernek içi ve genel katılıma açık eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve talep oluşturulması, kişisel ve toplumsal gelişim etkinliklerinin tespit edilmesi ve gönüllü motivasyonu etkinliklerinin tespiti yan çalışmalarını üstlenmektedir.

Yaşasın Derneği’nin üçüncü kişiler, medya ve kurumsal ilişkilerinin yürütülmesi, görsel kimliğinin ve görünürlük faaliyetlerinin planlaması, paydaş yönetimi çalışmalarının yürütülmesi, dijital medya kanallarının yönetilmesi temel görevlerini yürütmektedir.

Dernek içi iletişim çalışmalarının organize edilmesi, basın bülteni ve kamu bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, özel sektör ve kamu kurumları ile paydaşlık görüşmelerinin ve sponsorluk ilişkilerinin planlanması ve yürütülmesi, halkla ilişkiler vizyonu ile Yaşasın Derneği stratejisine katkı sunma, savunuculuk kampanyalarının tasarlanması ve organize edilmesi çalışmalarını üstlenmektedir.

Yaşasın Derneği bünyesi planlanan (Yaşasın! Akademi, Z Kuşağı Dernekte! vb.) veya paydaşlarımızca uygulanacak etkinlik ve organizasyonları belirlenen çalışmaları yürütmek, etkinliklerin ve projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak, etkinlikler ile ilgili verileri kaydederek raporlamak görevlerini yürütmektedir.

Etkinlikler ve projeler için ihtiyaç listesi oluşturma, kaynak planlama, Yaşasın Derneği yıllık bütçe çalışmalarına destek vermek gibi yan görevlere destek vermektedir.

Yıllık bütçenin oluşturulması, takip edilmesi ve muhasebe işlemlerinin yapılması, proje bazlı alınan fonlar ve sponsorluklar ile ilgili muhasebe çalışmalarını yürütmek, kayıt altına almak ve raporlamak, gerekli satın alma taleplerini toplamak/planlamak ve yönetim kuruluna iletmek temel görevlerini yürütmektedir.

Yaşasın Derneği üyeleri ve gönüllüleri için dijital çalışma araçları araştırmalarını yürütmek ve çalışmaların dijitalleşmesini organize etmek, tüm birimlerin çalışmalarının kayıt altına alınmasını, arşivlenmesini ve yedeklenmesini sağlamak temel görevlerini yürütmektedir.

  Gönüllü Ol

  İletişim bilgilerinizi bırakın.


  BERABER DAHA GÜÇLÜYÜZ!

  Yukarı yer alan çalışmalarımızda yer almak için bize katılın.

  Organizasyon Şemamız

  İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ PAYDAŞLARIMIZ